Is er nog leven in de brouwerij (straat)? 

Viering 100 jaar OLV Parochiekerk Kortenberg

Met Bisschop Koen Vanhoutte in de hoofdrol, vierde de Onze Lieve Vrouw Parochie Kortenberg haar 100-jarig bestaan, Kijk naar een bondig verslag van deze gebeurtenis. 

OLV Kortenberg. Dynamisch centrum van Kortenberg 100 jaar

Onze Lieve Vrouw Parochiekerk van Kortenberg bestaat bijna honderd jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een dynamische plek voor velen uit Kortenberg en daarbuiten. Daarover gaat het op deze site, waarin je meer informatie vindt over de parochie, 'bewoners' en belangstellenden. Ze biedt onderdak duizenden bezoekers die het Godshuis regelmatig aandoen om er even de stilte te beleven, een kaars te branden of te bidden. Er zijn heel wat mensen en groepen in en om de parochie actief. Natuurlijk is er de wekelijkse viering, maar er zijn ook twee gebedsgroepen, catechese- en vormelingsgroepen, uitvoeringen en concerten, uitvaarten, huwelijken, dopen, en vooral ook samen ontmoeten. Dat kan in de Kleine Kapel of in de vergaderzaal Oase. Natuurlijk biedt zij onderdak aan de Kerkraad en de Kerkfabriek. 

In de toekomst zal de kerk nog meer functies krijgen, zodat nog meer mensen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Later dit jaar meer nieuws hierover. 

Documentaire 100 jaar Leven in de Brouwerij(straat)

De Onze Lieve Vrouwe Parochiekerk in Kortenberg bestaat 100 jaar. Kijk naar een exclusieve documentaire met interessante interviews. Aan het woord komen: Bisschop Koen Vanhoutte, deken Patrick Maervoet, pastoraal coördinator Chantal Lemmens, Burgemeester van Kortenberg Alexandra Thienpont, de bekende historicus Henri Vannoppen (erfgoedhuis) en voorzitter van de kerkfabriek André Aernoudt. Elders op deze site de complete interviews met deze geïnterviewden.  

Bovenstaand: De 100-jarige Onze Lieve Vrouwe Parochiekerk van Kortenberg. 

Bijna 1000 jaar Onze Lieve Vrouwe

Parochiekerk Kortenberg

Op 16 oktober 2022 is de Onze Lieve Vrouwe Parochiekerk van Kortenberg 100 jaar. Maar de geschiedenis begon bijna 100 jaar eerder op de toen zogenoemde 'Curtenberg'. Daar zijn nog steeds de fundamenten te vinden van het eerste kerkje op deze berg. Pastoraal Coördinator Chantal Lemmens en Pastoraal Medewerkers Dick Maes Broekema gingen op die berg op onderzoek uit. En filosofeerden over het verleden met een blik op de analoge en digitale toekomst van de kerk. 

Contact

Chantal Lemmens, pastoraal coördinator Federatie Kortenberg. Secretariaat: Sint-Antoniussstraat 21,,Meerbeek, Telefoon: 0475 53 54 89, Mail: chantal.lemmens1@telenetbe. Webmaster: Dick Maes Broekema, Pastoraal Medewerker, communicatie. mail:: contact@kortenberg100.be  telefoon: +31 653 881 999

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1151217834920020